Wie is Marike?

Marike Kalf heeft in 1995 haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht afgerond.
Sindsdien is zij werkzaam bij of voor de overheid. In 2006 is zij gestart met Silver Consultancy; een bureau gericht op advisering aan overheid en non-profit organisaties.

Passie openbaar bestuur

Marike heeft een grote interesse in maatschappelijke ontwikkelingen. Ook volgt zij de politieke ontwikkelingen op de voet; van landelijk naar plaatselijk niveau.
De passie van Marike voor het openbaar bestuur kwam in haar studietijd tot uiting. Zij maakte een jaar deel uit van de Universiteitsraad Utrecht en vervolgens had zij als student zitting in het bestuur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. In haar werk als zelfstandig adviseur probeert zij in haar opdrachten het openbaar bestuur “zo goed mogelijk te bedienen” door met haar kennis, ervaring én betrokkenheid een bijdrage te leveren aan ambtelijke organisaties.

project-en verandermanagement - interim management - juridische advisering